بایگانی‌ماهانه: مرداد ۱۳۹۶

قیمت اوراق مسکن ۰

قیمت اوراق مسکن

قیمت هر برگ اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن که در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ از طریق سایت شرکت فناوری بورس تهران به آدرس www.ifb.ir ، بروزرسانی شده است (قیمت ها به ریال) نماد عنوان...

ملک یابی ۰

پیش بینی قیمت مسکن از زبان متخصصین

در جدول زیر نظرات برخی از کارشناسان مطرح بازار در خصوص پیش بینی قیمت مسکن آورده شده است که می توانید مشاهده نمایید. تاریخ پیش بینی نام و نام خانوادگی سِمت نظر مرداد ماه...